Nazira - How to pronounce Nazira


English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Nazira is pronounced Naa-ZIHIHR-aa- †

† English pronunciation guide:
N as in "knee (N.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; Z as in "zoo (Z.UW)" ; IH as in "it (IH.T)" ; IH as in "it (IH.T)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Nazira (23 language audio files)

How would other native speakers pronounce Nazira?

Pronounce Nazira in English


Pronounce Nazira in English (UK)


Pronounce Nazira in English (Canada)


Pronounce Nazira in English (Australia)


Pronounce Nazira in English (India)


Pronounce Nazira in Catalan


Pronounce Nazira in Danish


Pronounce Nazira in Dutch


Pronounce Nazira in Finnish


Pronounce Nazira in French


Pronounce Nazira in French (Canada)


Pronounce Nazira in German


Pronounce Nazira in Hungarian


Pronounce Nazira in Italian


Pronounce Nazira in Norwegian


Pronounce Nazira in Polish


Pronounce Nazira in Portuguese


Pronounce Nazira in Portuguese (Brazil)


Pronounce Nazira in Russian


Pronounce Nazira in Slovak


Pronounce Nazira in Spanish


Pronounce Nazira in Spanish (Mexico)


Pronounce Nazira in Swedish