Okechuku - How to pronounce Okechuku

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Okechuku is pronounced owKeh-CH-UW-Kuw- †

† English pronunciation guide:
OW as in "oak (OW.K)" ; K as in "key (K.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; CH as in "cheese (CH.IY.Z)" ; UW as in "two (T.UW)" ; K as in "key (K.IY)" ; UW as in "two (T.UW)" ;

Pronunciation of the name Okechuku (23 language audio files)

Pronounce Okechuku in English


How would other native speakers pronounce Okechuku?

Pronounce Okechuku in English (UK)


Pronounce Okechuku in English (Canada)


Pronounce Okechuku in English (Australia)


Pronounce Okechuku in English (India)


Pronounce Okechuku in Catalan


Pronounce Okechuku in Danish


Pronounce Okechuku in Dutch


Pronounce Okechuku in Finnish


Pronounce Okechuku in French


Pronounce Okechuku in French (Canada)


Pronounce Okechuku in German


Pronounce Okechuku in Hungarian


Pronounce Okechuku in Italian


Pronounce Okechuku in Norwegian


Pronounce Okechuku in Polish


Pronounce Okechuku in Portuguese


Pronounce Okechuku in Portuguese (Brazil)


Pronounce Okechuku in Russian


Pronounce Okechuku in Slovak


Pronounce Okechuku in Spanish


Pronounce Okechuku in Spanish (Mexico)


Pronounce Okechuku in Swedish