Pichiu - How to pronounce Pichiu

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Pichiu can be pronounced (approx) PIHCH-UW

† approx pronunciation guide:
P as in "pea (P.IY)" ; IH as in "it (IH.T)" ; CH as in "cheese (CH.IY.Z)" ; UW as in "two (T.UW)" ;

Pronunciation of the name Pichiu (23 language audio files)

Pronounce Pichiu in English


Pronounce Pichiu in English (UK)


Pronounce Pichiu in English (Canada)


Pronounce Pichiu in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Pichiu?

Pronounce Pichiu in English (India)


Pronounce Pichiu in Catalan


Pronounce Pichiu in Danish


Pronounce Pichiu in Dutch


Pronounce Pichiu in Finnish


Pronounce Pichiu in French


Pronounce Pichiu in French (Canada)


Pronounce Pichiu in German


Pronounce Pichiu in Hungarian


Pronounce Pichiu in Italian


Pronounce Pichiu in Norwegian


Pronounce Pichiu in Polish


Pronounce Pichiu in Portuguese


Pronounce Pichiu in Portuguese (Brazil)


Pronounce Pichiu in Russian


Pronounce Pichiu in Slovak


Pronounce Pichiu in Spanish


Pronounce Pichiu in Spanish (Mexico)


Pronounce Pichiu in Swedish