Rajiya - How to pronounce Rajiya


English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Rajiya can be pronounced (approx) as RAHJHIYYAH †

† approx English pronunciation guide:
R as in "race (R.EY.S)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; JH as in "joy (JH.OY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; Y as in "you (Y.UW)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Rajiya (23 language audio files)

How would other native speakers pronounce Rajiya?

Pronounce Rajiya in English


Pronounce Rajiya in English (UK)


Pronounce Rajiya in English (Canada)


Pronounce Rajiya in English (Australia)


Pronounce Rajiya in English (India)


Pronounce Rajiya in Catalan


Pronounce Rajiya in Danish


Pronounce Rajiya in Dutch


Pronounce Rajiya in Finnish


Pronounce Rajiya in French


Pronounce Rajiya in French (Canada)


Pronounce Rajiya in German


Pronounce Rajiya in Hungarian


Pronounce Rajiya in Italian


Pronounce Rajiya in Norwegian


Pronounce Rajiya in Polish


Pronounce Rajiya in Portuguese


Pronounce Rajiya in Portuguese (Brazil)


Pronounce Rajiya in Russian


Pronounce Rajiya in Slovak


Pronounce Rajiya in Spanish


Pronounce Rajiya in Spanish (Mexico)


Pronounce Rajiya in Swedish