Renjiro - How to pronounce Renjiro

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Renjiro is pronounced REHNJH-iyRow- †

† English pronunciation guide:
R as in "race (R.EY.S)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; N as in "knee (N.IY)" ; JH as in "joy (JH.OY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; OW as in "oak (OW.K)" ;

Pronunciation of the name Renjiro (23 language audio files)

Pronounce Renjiro in English


Pronounce Renjiro in English (UK)


Pronounce Renjiro in English (Canada)


Pronounce Renjiro in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Renjiro?

Pronounce Renjiro in English (India)


Pronounce Renjiro in Catalan


Pronounce Renjiro in Danish


Pronounce Renjiro in Dutch


Pronounce Renjiro in Finnish


Pronounce Renjiro in French


Pronounce Renjiro in French (Canada)


Pronounce Renjiro in German


Pronounce Renjiro in Hungarian


Pronounce Renjiro in Italian


Pronounce Renjiro in Norwegian


Pronounce Renjiro in Polish


Pronounce Renjiro in Portuguese


Pronounce Renjiro in Portuguese (Brazil)


Pronounce Renjiro in Russian


Pronounce Renjiro in Slovak


Pronounce Renjiro in Spanish


Pronounce Renjiro in Spanish (Mexico)


Pronounce Renjiro in Swedish