Sheba - How to pronounce Sheba

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Sheba is pronounced -SHIY-Bah (English) †

† Pronunciation guide:
SH as in "she (SH.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; B as in "be (B.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Sheba (23 language audio files)

Pronounce Sheba in English


Pronounce Sheba in English (UK)


Pronounce Sheba in English (Canada)


Pronounce Sheba in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Sheba?

Pronounce Sheba in English (India)


Pronounce Sheba in Catalan


Pronounce Sheba in Danish


Pronounce Sheba in Dutch


Pronounce Sheba in Finnish


Pronounce Sheba in French


Pronounce Sheba in French (Canada)


Pronounce Sheba in German


Pronounce Sheba in Hungarian


Pronounce Sheba in Italian


Pronounce Sheba in Norwegian


Pronounce Sheba in Polish


Pronounce Sheba in Portuguese


Pronounce Sheba in Portuguese (Brazil)


Pronounce Sheba in Russian


Pronounce Sheba in Slovak


Pronounce Sheba in Spanish


Pronounce Sheba in Spanish (Mexico)


Pronounce Sheba in Swedish