Shef - How to pronounce Shef

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Shef can be pronounced (approx) -SHEHF †

† approx English pronunciation guide:
SH as in "she (SH.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; F as in "fee (F.IY)" ;

Pronunciation of the name Shef (23 language audio files)

Pronounce Shef in English


Pronounce Shef in English (UK)


Pronounce Shef in English (Canada)


Pronounce Shef in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Shef?

Pronounce Shef in English (India)


Pronounce Shef in Catalan


Pronounce Shef in Danish


Pronounce Shef in Dutch


Pronounce Shef in Finnish


Pronounce Shef in French


Pronounce Shef in French (Canada)


Pronounce Shef in German


Pronounce Shef in Hungarian


Pronounce Shef in Italian


Pronounce Shef in Norwegian


Pronounce Shef in Polish


Pronounce Shef in Portuguese


Pronounce Shef in Portuguese (Brazil)


Pronounce Shef in Russian


Pronounce Shef in Slovak


Pronounce Shef in Spanish


Pronounce Shef in Spanish (Mexico)


Pronounce Shef in Swedish