Sheff - How to pronounce Sheff

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Sheff is pronounced SHEHF †

† English pronunciation guide:
SH as in "she (SH.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; F as in "fee (F.IY)" ;

Pronunciation of the name Sheff (23 language audio files)

Pronounce Sheff in English


Pronounce Sheff in English (UK)


Pronounce Sheff in English (Canada)


Pronounce Sheff in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Sheff?

Pronounce Sheff in English (India)


Pronounce Sheff in Catalan


Pronounce Sheff in Danish


Pronounce Sheff in Dutch


Pronounce Sheff in Finnish


Pronounce Sheff in French


Pronounce Sheff in French (Canada)


Pronounce Sheff in German


Pronounce Sheff in Hungarian


Pronounce Sheff in Italian


Pronounce Sheff in Norwegian


Pronounce Sheff in Polish


Pronounce Sheff in Portuguese


Pronounce Sheff in Portuguese (Brazil)


Pronounce Sheff in Russian


Pronounce Sheff in Slovak


Pronounce Sheff in Spanish


Pronounce Sheff in Spanish (Mexico)


Pronounce Sheff in Swedish