Shep - How to pronounce Shep

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Shep is pronounced as -SHehP †

† English pronunciation guide:
SH as in "she (SH.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; P as in "pea (P.IY)" ;

Pronunciation of the name Shep (23 language audio files)

Pronounce Shep in English


Pronounce Shep in English (UK)


Pronounce Shep in English (Canada)


Pronounce Shep in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Shep?

Pronounce Shep in English (India)


Pronounce Shep in Catalan


Pronounce Shep in Danish


Pronounce Shep in Dutch


Pronounce Shep in Finnish


Pronounce Shep in French


Pronounce Shep in French (Canada)


Pronounce Shep in German


Pronounce Shep in Hungarian


Pronounce Shep in Italian


Pronounce Shep in Norwegian


Pronounce Shep in Polish


Pronounce Shep in Portuguese


Pronounce Shep in Portuguese (Brazil)


Pronounce Shep in Russian


Pronounce Shep in Slovak


Pronounce Shep in Spanish


Pronounce Shep in Spanish (Mexico)


Pronounce Shep in Swedish