Sherod - How to pronounce Sherod

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Sherod is pronounced as SHEHRAHD †

† English pronunciation guide:
SH as in "she (SH.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; D as in "day (D.EY)" ;

Pronunciation of the name Sherod (23 language audio files)

Pronounce Sherod in English


Pronounce Sherod in English (UK)


Pronounce Sherod in English (Canada)


Pronounce Sherod in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Sherod?

Pronounce Sherod in English (India)


Pronounce Sherod in Catalan


Pronounce Sherod in Danish


Pronounce Sherod in Dutch


Pronounce Sherod in Finnish


Pronounce Sherod in French


Pronounce Sherod in French (Canada)


Pronounce Sherod in German


Pronounce Sherod in Hungarian


Pronounce Sherod in Italian


Pronounce Sherod in Norwegian


Pronounce Sherod in Polish


Pronounce Sherod in Portuguese


Pronounce Sherod in Portuguese (Brazil)


Pronounce Sherod in Russian


Pronounce Sherod in Slovak


Pronounce Sherod in Spanish


Pronounce Sherod in Spanish (Mexico)


Pronounce Sherod in Swedish