Shihâb - How to pronounce Shihâb

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Shihâb can be pronounced (approx) as -SHIYHH-B †

† approx English pronunciation guide:
SH as in "she (SH.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; HH as in "he (HH.IY)" ; B as in "be (B.IY)" ;

Pronunciation of the name Shihâb (23 language audio files)

Pronounce Shihâb in English


Pronounce Shihâb in English (UK)


Pronounce Shihâb in English (Canada)


Pronounce Shihâb in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Shihâb?

Pronounce Shihâb in English (India)


Pronounce Shihâb in Catalan


Pronounce Shihâb in Danish


Pronounce Shihâb in Dutch


Pronounce Shihâb in Finnish


Pronounce Shihâb in French


Pronounce Shihâb in French (Canada)


Pronounce Shihâb in German


Pronounce Shihâb in Hungarian


Pronounce Shihâb in Italian


Pronounce Shihâb in Norwegian


Pronounce Shihâb in Polish


Pronounce Shihâb in Portuguese


Pronounce Shihâb in Portuguese (Brazil)


Pronounce Shihâb in Russian


Pronounce Shihâb in Slovak


Pronounce Shihâb in Spanish


Pronounce Shihâb in Spanish (Mexico)


Pronounce Shihâb in Swedish