Shizue - How to pronounce Shizue

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Shizue is pronounced as -SHiy-Zuw-EH- †

† English pronunciation guide:
SH as in "she (SH.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; Z as in "zoo (Z.UW)" ; UW as in "two (T.UW)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ;

Pronunciation of the name Shizue (23 language audio files)

Pronounce Shizue in English


How would other native speakers pronounce Shizue?

Pronounce Shizue in English (UK)


Pronounce Shizue in English (Canada)


Pronounce Shizue in English (Australia)


Pronounce Shizue in English (India)


Pronounce Shizue in Catalan


Pronounce Shizue in Danish


Pronounce Shizue in Dutch


Pronounce Shizue in Finnish


Pronounce Shizue in French


Pronounce Shizue in French (Canada)


Pronounce Shizue in German


Pronounce Shizue in Hungarian


Pronounce Shizue in Italian


Pronounce Shizue in Norwegian


Pronounce Shizue in Polish


Pronounce Shizue in Portuguese


Pronounce Shizue in Portuguese (Brazil)


Pronounce Shizue in Russian


Pronounce Shizue in Slovak


Pronounce Shizue in Spanish


Pronounce Shizue in Spanish (Mexico)


Pronounce Shizue in Swedish