Subira - How to pronounce Subira

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Subira is pronounced Suw-BIY-Raa- †

† English pronunciation guide:
S as in "see (S.IY)" ; UW as in "two (T.UW)" ; B as in "be (B.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Subira (23 language audio files)

Pronounce Subira in English


How would other native speakers pronounce Subira?

Pronounce Subira in English (UK)


Pronounce Subira in English (Canada)


Pronounce Subira in English (Australia)


Pronounce Subira in English (India)


Pronounce Subira in Catalan


Pronounce Subira in Danish


Pronounce Subira in Dutch


Pronounce Subira in Finnish


Pronounce Subira in French


Pronounce Subira in French (Canada)


Pronounce Subira in German


Pronounce Subira in Hungarian


Pronounce Subira in Italian


Pronounce Subira in Norwegian


Pronounce Subira in Polish


Pronounce Subira in Portuguese


Pronounce Subira in Portuguese (Brazil)


Pronounce Subira in Russian


Pronounce Subira in Slovak


Pronounce Subira in Spanish


Pronounce Subira in Spanish (Mexico)


Pronounce Subira in Swedish