Tzigana - How to pronounce Tzigana

Hungarian
English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Tzigana is pronounced Ziy-GAA-Naa- †

† English pronunciation guide:
Z as in "zoo (Z.UW)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; G as in "grin (G.R.IH.N)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; N as in "knee (N.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Tzigana (23 language audio files)

Pronounce Tzigana in Hungarian


How would other native speakers pronounce Tzigana?

Pronounce Tzigana in English


Pronounce Tzigana in English (UK)


Pronounce Tzigana in English (Canada)


Pronounce Tzigana in English (Australia)


Pronounce Tzigana in English (India)


Pronounce Tzigana in Catalan


Pronounce Tzigana in Danish


Pronounce Tzigana in Dutch


Pronounce Tzigana in Finnish


Pronounce Tzigana in French


Pronounce Tzigana in French (Canada)


Pronounce Tzigana in German


Pronounce Tzigana in Italian


Pronounce Tzigana in Norwegian


Pronounce Tzigana in Polish


Pronounce Tzigana in Portuguese


Pronounce Tzigana in Portuguese (Brazil)


Pronounce Tzigana in Russian


Pronounce Tzigana in Slovak


Pronounce Tzigana in Spanish


Pronounce Tzigana in Spanish (Mexico)


Pronounce Tzigana in Swedish