Wachiru - How to pronounce Wachiru

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Wachiru is pronounced Waa-CH-IH-R-uw- †

† English pronunciation guide:
W as in "we (W.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; CH as in "cheese (CH.IY.Z)" ; IH as in "it (IH.T)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; UW as in "two (T.UW)" ;

Pronunciation of the name Wachiru (23 language audio files)

Pronounce Wachiru in English


How would other native speakers pronounce Wachiru?

Pronounce Wachiru in English (UK)


Pronounce Wachiru in English (Canada)


Pronounce Wachiru in English (Australia)


Pronounce Wachiru in English (India)


Pronounce Wachiru in Catalan


Pronounce Wachiru in Danish


Pronounce Wachiru in Dutch


Pronounce Wachiru in Finnish


Pronounce Wachiru in French


Pronounce Wachiru in French (Canada)


Pronounce Wachiru in German


Pronounce Wachiru in Hungarian


Pronounce Wachiru in Italian


Pronounce Wachiru in Norwegian


Pronounce Wachiru in Polish


Pronounce Wachiru in Portuguese


Pronounce Wachiru in Portuguese (Brazil)


Pronounce Wachiru in Russian


Pronounce Wachiru in Slovak


Pronounce Wachiru in Spanish


Pronounce Wachiru in Spanish (Mexico)


Pronounce Wachiru in Swedish