Wachyru - How to pronounce Wachyru

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Wachyru can be pronounced (approx) as WAOK-AYRuw †

† approx pronunciation guide:
W as in "we (W.IY)" ; AO as in "ought (AO.T)" ; K as in "key (K.IY)" ; AY as in "side (S.AY.D)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; UW as in "two (T.UW)" ;

Pronunciation of the name Wachyru (23 language audio files)

Pronounce Wachyru in English


Pronounce Wachyru in English (UK)


Pronounce Wachyru in English (Canada)


Pronounce Wachyru in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Wachyru?

Pronounce Wachyru in English (India)


Pronounce Wachyru in Catalan


Pronounce Wachyru in Danish


Pronounce Wachyru in Dutch


Pronounce Wachyru in Finnish


Pronounce Wachyru in French


Pronounce Wachyru in French (Canada)


Pronounce Wachyru in German


Pronounce Wachyru in Hungarian


Pronounce Wachyru in Italian


Pronounce Wachyru in Norwegian


Pronounce Wachyru in Polish


Pronounce Wachyru in Portuguese


Pronounce Wachyru in Portuguese (Brazil)


Pronounce Wachyru in Russian


Pronounce Wachyru in Slovak


Pronounce Wachyru in Spanish


Pronounce Wachyru in Spanish (Mexico)


Pronounce Wachyru in Swedish