Wanjohi - How to pronounce Wanjohi

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Wanjohi is pronounced as Wae-NJHOWHHiy- †

† English pronunciation guide:
W as in "we (W.IY)" ; AE as in "at (AE.T)" ; N as in "knee (N.IY)" ; JH as in "joy (JH.OY)" ; OW as in "oak (OW.K)" ; HH as in "he (HH.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ;

Pronunciation of the name Wanjohi (23 language audio files)

Pronounce Wanjohi in English


How would other native speakers pronounce Wanjohi?

Pronounce Wanjohi in English (UK)


Pronounce Wanjohi in English (Canada)


Pronounce Wanjohi in English (Australia)


Pronounce Wanjohi in English (India)


Pronounce Wanjohi in Catalan


Pronounce Wanjohi in Danish


Pronounce Wanjohi in Dutch


Pronounce Wanjohi in Finnish


Pronounce Wanjohi in French


Pronounce Wanjohi in French (Canada)


Pronounce Wanjohi in German


Pronounce Wanjohi in Hungarian


Pronounce Wanjohi in Italian


Pronounce Wanjohi in Norwegian


Pronounce Wanjohi in Polish


Pronounce Wanjohi in Portuguese


Pronounce Wanjohi in Portuguese (Brazil)


Pronounce Wanjohi in Russian


Pronounce Wanjohi in Slovak


Pronounce Wanjohi in Spanish


Pronounce Wanjohi in Spanish (Mexico)


Pronounce Wanjohi in Swedish