Wanyika - How to pronounce Wanyika

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Wanyika can be pronounced (approx) WAHNYihKAH †

† approx English pronunciation guide:
W as in "we (W.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; N as in "knee (N.IY)" ; Y as in "you (Y.UW)" ; IH as in "it (IH.T)" ; K as in "key (K.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Wanyika (23 language audio files)

Pronounce Wanyika in English


Pronounce Wanyika in English (UK)


Pronounce Wanyika in English (Canada)


Pronounce Wanyika in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Wanyika?

Pronounce Wanyika in English (India)


Pronounce Wanyika in Catalan


Pronounce Wanyika in Danish


Pronounce Wanyika in Dutch


Pronounce Wanyika in Finnish


Pronounce Wanyika in French


Pronounce Wanyika in French (Canada)


Pronounce Wanyika in German


Pronounce Wanyika in Hungarian


Pronounce Wanyika in Italian


Pronounce Wanyika in Norwegian


Pronounce Wanyika in Polish


Pronounce Wanyika in Portuguese


Pronounce Wanyika in Portuguese (Brazil)


Pronounce Wanyika in Russian


Pronounce Wanyika in Slovak


Pronounce Wanyika in Spanish


Pronounce Wanyika in Spanish (Mexico)


Pronounce Wanyika in Swedish