Wekesa - How to pronounce Wekesa

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Wekesa is pronounced Weh-KEH-Saa- †

† English pronunciation guide:
W as in "we (W.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; K as in "key (K.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; S as in "see (S.IY)" ; AA as in "odd (AA.D)" ;

Pronunciation of the name Wekesa (23 language audio files)

Pronounce Wekesa in English


How would other native speakers pronounce Wekesa?

Pronounce Wekesa in English (UK)


Pronounce Wekesa in English (Canada)


Pronounce Wekesa in English (Australia)


Pronounce Wekesa in English (India)


Pronounce Wekesa in Catalan


Pronounce Wekesa in Danish


Pronounce Wekesa in Dutch


Pronounce Wekesa in Finnish


Pronounce Wekesa in French


Pronounce Wekesa in French (Canada)


Pronounce Wekesa in German


Pronounce Wekesa in Hungarian


Pronounce Wekesa in Italian


Pronounce Wekesa in Norwegian


Pronounce Wekesa in Polish


Pronounce Wekesa in Portuguese


Pronounce Wekesa in Portuguese (Brazil)


Pronounce Wekesa in Russian


Pronounce Wekesa in Slovak


Pronounce Wekesa in Spanish


Pronounce Wekesa in Spanish (Mexico)


Pronounce Wekesa in Swedish