Yachi - How to pronounce Yachi

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Yachi is pronounced Yaa-CH-iy- †

† English pronunciation guide:
Y as in "you (Y.UW)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; CH as in "cheese (CH.IY.Z)" ; IY as in "eat (IY.T)" ;

Pronunciation of the name Yachi (23 language audio files)

Pronounce Yachi in English


How would other native speakers pronounce Yachi?

Pronounce Yachi in English (UK)


Pronounce Yachi in English (Canada)


Pronounce Yachi in English (Australia)


Pronounce Yachi in English (India)


Pronounce Yachi in Catalan


Pronounce Yachi in Danish


Pronounce Yachi in Dutch


Pronounce Yachi in Finnish


Pronounce Yachi in French


Pronounce Yachi in French (Canada)


Pronounce Yachi in German


Pronounce Yachi in Hungarian


Pronounce Yachi in Italian


Pronounce Yachi in Norwegian


Pronounce Yachi in Polish


Pronounce Yachi in Portuguese


Pronounce Yachi in Portuguese (Brazil)


Pronounce Yachi in Russian


Pronounce Yachi in Slovak


Pronounce Yachi in Spanish


Pronounce Yachi in Spanish (Mexico)


Pronounce Yachi in Swedish