Yachini - How to pronounce Yachini


English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Yachini is pronounced Yaa-KIY-Niy- †

† Pronunciation guide:
Y as in "you (Y.UW)" ; AA as in "odd (AA.D)" ; K as in "key (K.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ; N as in "knee (N.IY)" ; IY as in "eat (IY.T)" ;

Pronunciation of the name Yachini (23 language audio files)

How would other native speakers pronounce Yachini?

Pronounce Yachini in English


Pronounce Yachini in English (UK)


Pronounce Yachini in English (Canada)


Pronounce Yachini in English (Australia)


Pronounce Yachini in English (India)


Pronounce Yachini in Catalan


Pronounce Yachini in Danish


Pronounce Yachini in Dutch


Pronounce Yachini in Finnish


Pronounce Yachini in French


Pronounce Yachini in French (Canada)


Pronounce Yachini in German


Pronounce Yachini in Hungarian


Pronounce Yachini in Italian


Pronounce Yachini in Norwegian


Pronounce Yachini in Polish


Pronounce Yachini in Portuguese


Pronounce Yachini in Portuguese (Brazil)


Pronounce Yachini in Russian


Pronounce Yachini in Slovak


Pronounce Yachini in Spanish


Pronounce Yachini in Spanish (Mexico)


Pronounce Yachini in Swedish