Yiesha - How to pronounce Yiesha

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Yiesha can be pronounced (approx) as YAY-SHAH †

† approx English pronunciation guide:
Y as in "you (Y.UW)" ; AY as in "side (S.AY.D)" ; SH as in "she (SH.IY)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Yiesha (23 language audio files)

Pronounce Yiesha in English


Pronounce Yiesha in English (UK)


Pronounce Yiesha in English (Canada)


Pronounce Yiesha in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Yiesha?

Pronounce Yiesha in English (India)


Pronounce Yiesha in Catalan


Pronounce Yiesha in Danish


Pronounce Yiesha in Dutch


Pronounce Yiesha in Finnish


Pronounce Yiesha in French


Pronounce Yiesha in French (Canada)


Pronounce Yiesha in German


Pronounce Yiesha in Hungarian


Pronounce Yiesha in Italian


Pronounce Yiesha in Norwegian


Pronounce Yiesha in Polish


Pronounce Yiesha in Portuguese


Pronounce Yiesha in Portuguese (Brazil)


Pronounce Yiesha in Russian


Pronounce Yiesha in Slovak


Pronounce Yiesha in Spanish


Pronounce Yiesha in Spanish (Mexico)


Pronounce Yiesha in Swedish