Zeheira - How to pronounce Zeheira

English | English (UK) | English (Canada) | English (Australia)
English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Zeheira can be pronounced (approx) ZEHHHEH-RAH †

† approx English pronunciation guide:
Z as in "zoo (Z.UW)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; HH as in "he (HH.IY)" ; EH as in "ebb (EH.B)" ; R as in "race (R.EY.S)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ;

Pronunciation of the name Zeheira (23 language audio files)

Pronounce Zeheira in English


Pronounce Zeheira in English (UK)


Pronounce Zeheira in English (Canada)


Pronounce Zeheira in English (Australia)


How would other native speakers pronounce Zeheira?

Pronounce Zeheira in English (India)


Pronounce Zeheira in Catalan


Pronounce Zeheira in Danish


Pronounce Zeheira in Dutch


Pronounce Zeheira in Finnish


Pronounce Zeheira in French


Pronounce Zeheira in French (Canada)


Pronounce Zeheira in German


Pronounce Zeheira in Hungarian


Pronounce Zeheira in Italian


Pronounce Zeheira in Norwegian


Pronounce Zeheira in Polish


Pronounce Zeheira in Portuguese


Pronounce Zeheira in Portuguese (Brazil)


Pronounce Zeheira in Russian


Pronounce Zeheira in Slovak


Pronounce Zeheira in Spanish


Pronounce Zeheira in Spanish (Mexico)


Pronounce Zeheira in Swedish