Zhin - How to pronounce Zhin

English
English (UK) | English (Canada) | English (Australia) | English (India) | Catalan | Danish | Dutch | Finnish | French | French (Canada) | German | Hungarian | Italian | Norwegian | Polish | Portuguese | Portuguese (Brazil) | Russian | Slovak | Spanish | Spanish (Mexico) | Swedish

Zhin is pronounced CH-ah-NG †

† English pronunciation guide:
CH as in "cheese (CH.IY.Z)" ; AH as in "mud (M.AH.D)" ; NG as in "sing (S.IH.NG)" ;

Pronunciation of the name Zhin (23 language audio files)

Pronounce Zhin in English


How would other native speakers pronounce Zhin?

Pronounce Zhin in English (UK)


Pronounce Zhin in English (Canada)


Pronounce Zhin in English (Australia)


Pronounce Zhin in English (India)


Pronounce Zhin in Catalan


Pronounce Zhin in Danish


Pronounce Zhin in Dutch


Pronounce Zhin in Finnish


Pronounce Zhin in French


Pronounce Zhin in French (Canada)


Pronounce Zhin in German


Pronounce Zhin in Hungarian


Pronounce Zhin in Italian


Pronounce Zhin in Norwegian


Pronounce Zhin in Polish


Pronounce Zhin in Portuguese


Pronounce Zhin in Portuguese (Brazil)


Pronounce Zhin in Russian


Pronounce Zhin in Slovak


Pronounce Zhin in Spanish


Pronounce Zhin in Spanish (Mexico)


Pronounce Zhin in Swedish